Zdunowski Ignacy

Ignacy Zdunowski (1893 – 1963)

Ignacy Zdunowski

Urodził się w dniu 9.07.1893 r. w Dworze Żułkowo (Zollernfelde) powiat Jarocin jako syn Szymona i Magdaleny z domu Bartkowiak.

Pobrany do Armii Niemieckiej był ranny podczas I wojny światowej w 1917 r.

W początkach grudnia 1918 wstąpił ochotniczo do Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu i gdy wybuchło Powstanie Wlkp. w Poznaniu brał czynny udział w zdobywaniu Poznania a mianowicie: przy zdobywaniu ul. Franciszka Ratajczaka, Fortu VII i koszar na Jeżycach. Zdemobilizowany w stopniu sapera.

Z zawodu był kołodziejem. W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 15 grudnia 1963 r. w Bugaju.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.716 z dnia 1.08.1958 r.