Śniegocki Kazimierz

Kazimierz Śniegocki (1898 – ?)

Kazimierz Śniegocki

Urodził się w dniu 6.02.1898 r. w Czeszewie jako syn Stanisława i Antoniny z domu Miśkiewicz. W Czeszewie ukończył szkołę powszechną.

Od 12.11.1918 r. był w składzie Rady Robotniczo-Żolnierskiej w Czeszewie. Następnie był w składzie oddziału pod dowództwem księdza Franciszka Nowaka w Orzechowie i kaprala Ludwika Kurzawy w Miłosławiu. Brał udział w walkach o wyzwolenie Poznania, Jeziorek, Kąkolewa i innych miejscowości.

W dniu 2.01.1919 r. wstąpił do 1 Pułku SW (55 Pułk Piechoty) z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc w jej 1. Kompanii CKM-ów. Brał udział w walkach pod Bobrujskiem i Warszawą.

Zdemobilizowany w dniu 10.04.1923 r. w stopniu starszego szeregowca.

Mieszkał w Rokietnicy. Był pracownikiem kolejowym. Ożenił się z Marią Stachowską w 1931 r. W małżeństwie urodzili się synowie Antoni, Jan i Józef.

Odznaczony:

  • Krzyżem Walecznych
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.22-0.2004 z dnia 22.12.1969 r.