Walczak Jan

Jan Walczak (1878-1952)

Jan Walczak

Urodził się w dniu 23.06.1878 r. w Szczodrzejewie jako syn Wawrzyna i Marianny z domu Baranowskiej.

Był powstańcem wielkopolskim. Zdemobilizowany w stopniu starszego szeregowca.

Z zawodu był kowalem. Mieszkał w Miłosławiu.

W 1939 r. należał do Koła Miłosław Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł w dniu 10.10.1952 r. we Wrześni.