Wawrzyniak Józef

Józef Wawrzyniak (1871 – 1953)

Urodził się w dniu 17.03.1871 r. w Pięczkowie powiat Środa jako syn Macieja i Justyny z domu Zaworskiej.

W dniu 12.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do służby w Straży Ludowej w Orzechowie. Służył do 10.07.1919 r.

Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Ożenił się z Katarzyną Serafin z Orzechowa.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.

Zmarł 07.05.1953 r. Pochowany został na cmentarzu w Orzechowie.

Józef Wawrzyniak - cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Józef Wawrzyniak – cmentarz parafialny w Orzechowie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)