Klemczak Stanisław

Stanisław Klemczak (1885 – 1976)

Stanisław Klemczak urodził się 13.10.1885 w Zalesiu Wielkim (gmina Kobylin) jako syn Piotra i Julianny Gruszeckiej.

Jako ochotnik w dniu 28.12.1918 r. wstąpił do Kompanii Wrzesińskiej i pod dowództwem ppor. Nowaka brał udział z bronią w ręku w zajęciu Zdziechowy, Szubina i Rynarzewa. W dniu 27.3.1919 r. został z powodu choroby zwolniony.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.2004 z dnia 1969-12-22.

Uchwałą RP W 4/72 mianowany na podporucznika.

Zmarł 8.04.1976. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Lubowskiej na Smochowicach w Poznaniu.

Stanisław Klemczak - cmentarz przy ul. Lubowskiej na Smochowicach w Poznaniu
Stanisław Klemczak – cmentarz przy ul. Lubowskiej na Smochowicach w Poznaniu