Mroczkowski Aleksander Jan

Aleksander Jan Mroczkowski (1893 – 1933)

Urodził się w dniu 18.06.1893 r. w Nowej Wsi Królewskiej jako syn kierownika szkoły Władysława i Marty z domu Paszkiewicz.

Po ukończeniu gimnazjum w Gnieźnie naukę kontynuował w Seminarium Nauczycielskim w Rawiczu.

W 1914 r. jako ochotnik służył w Armii Niemieckiej. W stopniu Vizefeldwebela w 11. Kompanii Infanterie-Regiment nr 333 w 1916 r. został lekko ranny, a w 1918 r. w wyniku wypadku doznał skaleczenia. Jego oddział, w którym pelnił funkcję łącznościowca, walczył na froncie rumuńskim.

Powrócił do domu w grudniu 1918 r. i wstąpił do 2. Pułku Strzelców Wlkp. W czerwcu 1919 r. brał udział w walkach o Lwów.

W 1920 r. nazwa jego oddziału został przemianowana na 68. Pułk Piechoty.

Jednocześnie został mianowany dowódcą III Batalionu tego pułku.

Brał udział w Powstaniu Śląskim.

Zapadł na gruźlicę i został skierowany do pracy szkoleniowej a następnie w sztabie dywizyjnym w Poznaniu.

Ożenił się z Anną z domu Jezierską.

Zmarł w Obornikach w dniu 11.03.1933 r. i został pochowany na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu.

Aleksander Mroczkowski - cmentarz górczyński w Poznaniu
Aleksander Mroczkowski – cmentarz górczyński w Poznaniu