Zajdel Jan

Jan Zajdel (1885 – ?)

Urodził się w dniu 16.05.1885 r. w Dębnie jako syn Stanisława i Julianny z domu Mikołajczak.

W styczniu 1919 r. wstąpił jako ochotnik do powstańczej Kompanii Pleszewskiej, którą dowodził ppor. Pamin. Brał udział w walkach pod Kobylą Górą, Czarnymlasem, Mijamnicami i o Kępno.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957 r.