Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927)

Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)

Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik.

W latach 1899 – 1902 odbył obowiązkową służbę wojskową w wojsku niemieckim. Do wybuchu wojny podejmował prace na terenie Niemiec, działając przy okazji w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Wezwany został do służby wojskowej w okresie I wojny światowej. Ukończył ją w stopniu plutonowego.

W połowie 1918 r. osiedlił się we Wrześni. Aktywnie działał na rzecz niepodległości. W okresie od 12.11.1918 r. do 15.12.1918 r. pełnił funkcję dowódcy Kompanii Strzałkowskiej. Brał udział w zdobyciu wrzesińskich koszar. Następnie został dowódcą plutonu w 2. Kompanii Wrzesińskiego Batalionu Powstańczego. Wybitnie wyróżnił się w bitwie pod Zdziechową (31.12.1918 r.). Wkrótce został organizatorem drugiego etapu Straży Ludowej we Wrześni i dowódcą jej oddziałów. Następnie służył w 3. Kompanii Garnizonowej 68. Pułku Piechoty w stopniu sierżanta sztabowego. Został zdemobilizowany 16.05.1922 r.

Po zakończeniu działań bojowych od 1923 r. pracował w swoim zawodzie, otwierając przy ul. Warszawskiej zakład kamieniarski, wykonując też prace pozłotnicze i sztukatorskie. Był projektantem i wykonawcą pomnika powstańców wielkopolskich na wrzesińskim cmentarzu.

Członek Bractwa Strzeleckiego i Towarzystwa Powstańców i Wojaków, w którym pełnił funkcję członka sądu honorowego.

W 1906 roku zawarł związek małżeński z Marią Wawrzyniak (1882- 1916). Dzieci: Wanda Teofila (1907-1895) i Bogdan (1913 – 1972). Drugą żoną Stanisława była Maria Harembska (1894 – 1945), z którą miał syna Mariana.

Zmarł w dniu 19.03.1927 r. we Wrześni. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Odznaczony Medalem Niepodległości.

Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski (zdjęcie udostępnił Waldemar Robakowski)
Stanisław Robakowski - ogłoszenie pochodzi z Katalogu Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych
Stanisław Robakowski – ogłoszenie pochodzi z Katalogu Biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych
Stanisław Robakowski - nekrolog
Stanisław Robakowski – nekrolog
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r. – Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni
Stanisław Robakowski - cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Robakowski – cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)