Słabęcki Mieczysław

Mieczysław Słabęcki (1896 – 1939) Urodził się 18 stycznia 1896 r. w Łojewie koło Inowrocławia, jako jeden z dziewięciorga dzieci Wojciecha i Franciszki z d. Halagiera. Uczył się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1906 r. uczestniczył w szkolnym strajku. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu i Gnieźnie. W 1915 r. powołany został do […]

Marcinkowski Mieczysław

Mieczysław Marcinkowski (1877 – 1938) Urodził się w dniu 31.12.1877 r. w Pawłowie (Gniezno) jako syn nauczyciela Ignacego Marcinkowskiego i Eleonory z domu Czerwińskiej. Z zawodu był kupcem w specjalności drogista. W dniu 19.11.1895 r. przeniósł się do Środy. Należał do Towarzystwa Młodych Drogerzystów w Poznaniu, w którym pełnił funkcję skarbnika. Odbył służbę wojskową w […]

Chełmikowski Stanisław

Stanisław Chełmikowski (1882 – 1924) Urodził się w dniu 15.11.1882 r. we Wrześni jako syn Kazimierza i Katarzyny z domu Kurowskiej. Po ukończeniu praktyki w handlu żelaza w firmie Fr. Kaczorowski udał się na dalszą naukę i pracę do Lwowa, Krakowa i Przemyśla w ówczesnej Galicji. Wybuch I wojny spowodował konieczność powrotu do Wrześni. Wcielony […]

Grabski Edward

Edward Grabski herbu Wczele (1883 – 1951) Urodził się 08.07.1883 w Kruszy Podlotowej. Ojciec Marian, właściciel ziemski, matka Helena z d. Bronisz. Dzieci: Helena, Maria, Jan, Leon, Edward, Barbara, Bolesław i Teresa Ożenił się z Janiną Nepomucyna z Prądzyńskich. Ukończył Gimnazjum Realne w Bydgoszczy. Od 1908 r. studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, jednak nie […]

Jarociński Piotr Paweł

Piotr Paweł Jarociński (1882 – 1940) Urodził się 29.06.1882 r. we Wrześni jako syn szewca Antoniego i Antoniny z domu Madaj. Ukończył 5 klas wrzesińskiej szkoły powszechnej i dwie klasy szkoły średniej. Pracę rozpoczął w zawodzie kupieckim. Zaangażowanie się w sprawy społeczne rozpoczął od przynależności do Sokoła, do którego należał w latach 1900 do 1914. […]

Wietrzyński Ignacy

Ignacy Wietrzyński (1892-1980) Ur. 1 lutego w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn kowala Antoniego i Marcjanny Niedzielskiej. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Kaczanowie, a następnie gimnazjum w Lesznie, gdzie zdobył zawód technika melioranta. Od 1912 odbywał służbę w armii pruskiej, kończąc ją w stopniu sierżanta. Był żołnierzem wojny 1914-1918. Od 1918 mieszkał w Borzykowie. […]

Tomaszewski Jan

Jan Tomaszewski (1867 – 1942)dowódca odcinka II i III frontu północnego, kapitan Urodził się 13.07.1867 r. w Chełmnie, leżącym nad Wisłą, w województwie kujawsko-pomorskim, w rodzinie kupieckiej. Był synem Franciszka Józefa i Teresy z Chrzanowskich. Z zawodu kupiec, do 1918 roku mieszkał poza granicami Wielkopolski, prowadził bardzo ruchliwy tryb życia, zmieniając często miejsce zamieszkania, jednak […]

Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Łożyński Marian

Marian Łożyński (1873 – 1944) Urodził się w dniu 2.02.1873 r. w Tokarzewie (pow. ostrzeszowski, gmina Doruchów) jako syn Teofila i Marii z domu Lewandowskiej. Podczas Powstania Wlkp. pełnił w Strzałkowie funkcję komendanta kompanii bezpieczeństwa przy Radzie Ludowej (w Strzałkowie będącym obwodem wiejskim, powołano 3 kompanie Straży Ludowych, dowódcą mianowano Marcinkowskiego, któremu podlegali Łożyński i […]