Robakowski Stanisław

Stanisław Robakowski (1879 – 1927) Urodził się w Gościejewie (gmina Koźmin) 7.05.1879 r. jako syn krawca Marcina i Marianny z domu Kasierowskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej i praktycznym przysposobieniu zdał 5.12.1897 r. egzamin przed komisją Cechu Malarsko – Lakierniczo – Pozłotniczego w Inowrocławiu i uzyskał tytuł czeladnika w zawodzie sztukator – pozłotnik. W latach 1899 […]

Trawiński Józef

Józef Trawiński (1889 – 1939) Urodził się 13.01.1889 r. w Grzymisławicach (ochrzczony w kościele w Bardzie) jako syn Stefana, późniejszego dzierżawcy dóbr w Chociczy Wielkiej, dzierżawcy Odeonu (sali przy wrzesińskim browarze) i Rozalii z domu Kaczmarek. Ukończywszy szkołę powszechną, wyuczył się w zawodzie ślusarza. W 1914 r. wziął udział w I wojnie światowej jako poddany […]

Łożyński Marian

Urodził się w dniu 2.02.1873 r. w Tokarzewie (pow. ostrzeszowski, gmina Doruchów) jako syn Teofila i Marii z domu Lewandowskiej. Podczas Powstania Wlkp. pełnił w Strzałkowie funkcję komendanta kompanii bezpieczeństwa przy Radzie Ludowej (w Strzałkowie będącym obwodem wiejskim, powołano 3 kompanie Straży Ludowych, dowódcą mianowano Marcinkowskiego, któremu podlegali Łożyński i Przywarski). Z zawodu był kupcem. […]

Wietrzyński Ignacy

Ignacy Wietrzyński (1892-1980) Ur. 1 lutego w Kaczanowie (pow. wrzesiński) jako syn kowala Antoniego i Marcjanny Niedzielskiej. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Kaczanowie, a następnie gimnazjum w Lesznie, gdzie zdobył zawód technika melioranta. Od 1912 odbywał służbę w armii pruskiej, kończąc ją w stopniu sierżanta. Był żołnierzem wojny 1914-1918. Od 1918 mieszkał w Borzykowie. […]

Wiewiórowski Władysław

Władysław Wiewiórowski (1883-1919) dowódca wrzesińskiego batalionu powstańczego Wiewiórowski Władysław (1883-1919), ur. 24.05.1883 r. w Biezdrowie, w ówczesnym powiecie szamotulskim. Egzamin dojrzałości złożył w 1902 r. w gimnazjum realnym w Bydgoszczy. Następnie w 1905 r. odbył jednoroczną służbę wojskową w 2. Baonie Strzelców w Chełmnie. W latach 1903-1907 studiował na Akademii Leśnej w Eberswaldzie. Po powrocie […]

Chełmikowski Stanisław

Urodził się w dniu 15.11.1882 r. we Wrześni jako syn Kazimierza i Katarzyny z domu Kurowskiej. Po ukończeniu praktyki w handlu żelaza w firmie Fr. Kaczorowski udał się na dalszą naukę i pracę do Lwowa, Krakowa i Przemyśla w ówczesnej Galicji. Wybuch I wojny spowodował konieczność powrotu do Wrześni. Wcielony do służby pomagał jeńcom Entanty […]

Grabski Edward

Edward Grabski herbu Wczele. Urodził się 08.07.1883 w Kruszy Podlotowej. Ojciec Marian, właściciel ziemski, matka Helena z d. Bronisz. Dzieci: Helena, Maria, Jan, Leon, Edward, Barbara, Bolesław i Teresa Ożenił się z Janiną Nepomucyna z Prądzyńskich. Ukończył Gimnazjum Realne w Bydgoszczy. Od 1908 r. studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, jednak nie uzyskał dyplomu. W […]

Słabęcki Mieczysław

Urodził się 18 stycznia 1896 r. w Łojewie koło Inowrocławia, jako jeden z dziewięciorga rodzeństwa. Uczył się w szkole powszechnej w rodzinnej miejscowości, gdzie w 1906 r. uczestniczył w szkolnym strajku. Uczęszczał do gimnazium w Inowrocławiu i Gnieźnie. W 1915 r. powołany został do służby w wojsku niemieckim, brał udział w walkach na froncie francuskim […]

Przywarski Franciszek

Urodził się 25.11.1879 r. w Żerkowie jako syn Walentego i Antoniny z domu Jaśkowiak. Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta armii niemieckiej. Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Szerokiej. Z zawodu był mistrzem blacharskim. Ożeniony z Czesławą z domu Zajdowicz. Podczas Powstania Wlkp. był komendantem kompanii bezpieczeństwa Rady Ludowej […]

Nowak Alojzy

Alojzy Nowak urodził się 20.06.1894 r. w Poznaniu, w Dębcu, a wywodził się z rodziny robotniczej. Rodzicami byli Wawrzyniec i pochodząca z Pniew Weronika z domu Maciejewska. Ojciec był odźwiernym szkolnym, dorabiającym szewstwem na utrzymanie rodziny. Bratem Alojzego był ksiądz Franciszek Nowak, czeszewski proboszcz, znany z powołania 8.12.1918 r. Republiki Czeszewskiej i „najazdu” na Wrześnię […]