Chełmikowski Stanisław

Stanisław Chełmikowski (1882 – 1924)

Urodził się w dniu 15.11.1882 r. we Wrześni jako syn Kazimierza i Katarzyny z domu Kurowskiej. Po ukończeniu praktyki w handlu żelaza w firmie Fr. Kaczorowski udał się na dalszą naukę i pracę do Lwowa, Krakowa i Przemyśla w ówczesnej Galicji.

Wybuch I wojny spowodował konieczność powrotu do Wrześni. Wcielony do służby pomagał jeńcom Ententy (sojuszu przeciwniemieckiemu), również w obozie jeńców w Strzałkowie.

Po wybuchu rewolucji znalazł się w domu i włączył się w działalność Rady Robotniczo-Żołnierskiej, która powołała egzekutywę nazwaną Wydziałem Trzech, w skład której weszli Piotr Jarociński, Andrzej Prądzyński i Alfred Pütz. Pod skrzydłami niemieckiej Komendy V A.K. (Korpusu Armii) w Poznaniu na koszt Prusaków we Wrześni utworzono rdzennie polski batalion, którego komendę objął Władysław Wiewiórowski a później generał Kazimierz Grudzielski. Na najtrudniejsze stanowisko w ówczesnym czasie, to jest płatniczego powołano Stanisława Chełmikowskiego. To jego zasługą było utrzymanie w gotowości kompanii batalionu wrzesińskiego realizowane przez liczne wyjazdy i staranie się o pieniądze, które w tych trudnych czasach były na czas. Batalion wcielony został w szeregi armii wielkopolskiej a z nim i Chełmikowski.

Uznając jego zasługi i rzetelną pracę zatrzymało go dowództwo Armii Wielkopolskiej, w którym pracował jako oficer rachunkowy do 1922 r.

Został zamordowany 26.01.1924 r. w Poznaniu i pochowany na wrzesińskim cmentarzu parafialnym.

Stanisław Chełmikowski - Orędownik Wrzesiński nr 15 rok 1924
Stanisław Chełmikowski – Orędownik Wrzesiński nr 15 rok 1924
Stanisław Chełmikowski -cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)
Stanisław Chełmikowski -cmentarz parafialny we Wrześni (zdjęcie Remigiusz Maćkowiak)