Kosiarkiewicz Alojzy

Alojzy Kosiarkiewicz (1896-1940)

Urodzony 19 maja w Gnieźnie jako syn Adama i Władysławy Szulc.

W wojnie 1914-1918 był żołnierzem armii pruskiej, a następnie ochotnikiem w powstaniu wielkopolskim i walczył na froncie północnym.

W Polsce odrodzonej był podoficerem zawodowym i służył w różnych jednostkach, m.in.w Biedrusku w stopniu starszego sierżanta. W 1929 pracował w rejonowym Inspektoracie w Jarocinie, skąd został przeniesiony do rezerwy ze względu na zły stan zdrowia. W 1932 podpisał na własną odpowiedzialność kontrakt z Wojskiem Polskim i otrzymał przydział do 68 pp we Wrześni, gdzie był opiekunem i gospodarzem strzelnicy wojskowej w Podstolicach.

Wykazywał predyspozycje artystyczne (muzyka, malarstwo) i był członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Pracowników Administracji Wojskowej (SPAW) Koło Września.

Podczas okupacji był członkiem Tajnej Organizacji Narodowej.

Był żonaty z Elżbietą Nitką.

Zmarł 11 listopada 1940, na kilka godzin przed spodziewanym aresztowaniem przez gestapo.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Wiesław Kubiak