Antkowiak Franciszek

Franciszek Antkowiak (1890 – 1953) Franciszek Antkowiak urodził się 19.08.1890 w Chociczy Małej jako syn Franciszka i Józefy Dąbrowskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w stopniu szeregowca (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9290). Zweryfikowany w dniu 22.02.1934 (nr 4978). Zmarł 03.06.1953 r. Spoczywa wraz z żoną Jadwigą (1896-1975) na cmentarzu parafialnym w Żydowie (pow. Gniezno).

Chełmikowski Stanisław

Stanisław Chełmikowski (1882 – 1924) Urodził się w dniu 15.11.1882 r. we Wrześni jako syn Kazimierza i Katarzyny z domu Kurowskiej. Po ukończeniu praktyki w handlu żelaza w firmie Fr. Kaczorowski udał się na dalszą naukę i pracę do Lwowa, Krakowa i Przemyśla w ówczesnej Galicji. Wybuch I wojny spowodował konieczność powrotu do Wrześni. Wcielony […]

Bladowski Jan

Jan Bladowski (1898 – 1959) Urodził się w dniu 15.12.1898 r. w Starczanowie jako syn Stanisława i Wiktorii z d. Pogorzała. Pomagał w werbowaniu ochotników do Powstania Wielkopolskiego w Nekli od dnia 4.01.1919 r. Po utworzeniu oddziału pod dowództwem Zdzisława Beutlera wyjechał do Wrześni. Tam oddział został uzbrojony i jako 4 Kompania Poznańska był wysłany […]

Chrominski Franciszek

Franciszek Chrominski (1898 – 1975) Urodził się we Wrześni w dniu 16.10.1898 r. jako syn Franciszka i Rozalii z d. Cierzniewskiej. W dniu 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego batalionu, z którym brał udział w działaniach bojowych z bronią w ręku pod Zdziechową, Szubinem, w walkach o linię Noteci – do końca stycznia 1919. Dalej […]

Andrzejewski Stefan

Stefan Andrzejewski (1899 – ?) Stefan Andrzejewski urodził się 28.08.1899 w Sokołowie jako syn Stanisława i Franciszki z d. Wiśniewskiej. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku. Dnia 17.12.1918 wstąpił do Straży Ludowej we Wrześni, następnie w składzie Kompanii Wrzesińskiej pod komendą druha por. Nowaka brał czynny udział przy oswobodzeniu Wrześni (zajęcie […]

Bugaj Czesław

Czesław Bugaj (1900 – 1935) Czesław Bugaj urodził się 26.06.1900 r. w Kaczanowie jako syn Szymona i Teodory z d. Sobczak Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Wstąpił ochotniczo do 1. kompanii wrzesińskiej. Następnie został wcielony do 4. kompanii 4 pułku strzelców wielkopolskich. Brał udział w walkach pod Nakłem i Margoninem. Później […]

Dłużyński Wacław

Wacław Dłużyński (1896-1982) Urodził się w dniu 11.09.1896 r. w Wiktorowie (pow. Środa) jako syn Stanisława i Teodozji z d. Cyrulewskiej. Do szkoły uczęszczał w Bieganowie. Tam też pracował jako robotnik rolny do 1915 r. W marcu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej. W dniu 28.12.1918 wstąpił do luźnych oddziałów powstańczych tworzących się na […]

Błaszak Stanisław

Stanisław Błaszak (1893 – 1965) Stanisław Błaszak urodził się w Odrowążu 12.04.1893 r. jako syn Piotra i Franciszki z d. Walkowiak. W latach 1912-1913 pracował jako górnik w kopalniach w północnych Niemczech. W 1914 został powołany do armii niemieckiej. Na froncie przebywał do 1918 r. Dnia 28.12.1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni […]

Andrzejewski Antoni

Antoni Andrzejewski (1893 – 1975) Urodził się we Wrześni 29.11.1893 r. jako syn Bartłomieja i Jadwigi z d. Binek. Od 16 listopada 1918 r. do 27 grudnia 1918 r. był wcielony do kompanii wartowniczej straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od 28 grudnia 1918 r. brał czynny udział z bronią w ręku przy zajęciu koszar we […]

Bigosiński Franciszek

Franciszek Bigosiński (1891 – 1958) Urodził się 16.03.1891 roku w Kosowie (powiat gnieźnieński) jako syn Antoniego i Józefy z d. Sobolewskiej. Wstąpił ochotniczo 28.12.1918 do 1. kompanii batalionu wrzesińskiego, z którą brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Szubinem – Kcynią – Rynarzewem. W czasie walk pod Szczepicami 30.01.1919 został ranny. Trafił […]