Boguś Jan

Jan Boguś (1900 – 1976)

Jan Boguś urodził się 25.05.1900 w Obłaczkowie jako syn Józefa i Józefy z d. Mielcarek.

28.12.1918 r.  wstąpił ochotniczo do oddziału wrzesińskiego i w składzie tego oddziału brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych pod Zdziechową, w walkach o Inowrocław (grupa Cymsa), Złotnikach Kujawskich 10.01 i Brzozą 15.01.1919. Później w działaniach na odcinku Szubin – Rynarzewo i Nakło. Po zakończeniu powstania służył w WP do 1922 r.

Ożenił się w 1922 r. w Sokolnikach ze Stanisławą Szalatą.

Po II wojnie światowej był woźnym w Komunalnej Kasie Oszczędności Powiatu Wrzesińskiego, potem od 01.01.1951 woźnym skarbcowym w NBP Oddział Września.

Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich – Koło we Wrześni.

Był członkiem ZBoWiD Koło we Wrześni.

Został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.953 z dnia 1957-12-06

Uchwałą RP W 38/74 mianowany na stopień podporucznika.

Zmarł 16.03.1976 we Wrześni. Pochowany jest w rodzinnym grobowcu na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Jan Boguś - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Jan Boguś – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)