Dłużyński Wacław

Wacław Dłużyński (1896-1982)

Wacław Dłużyński

Urodził się w dniu 11.09.1896 r. w Wiktorowie (pow. Środa) jako syn Stanisława i Teodozji z d. Cyrulewskiej.

Do szkoły uczęszczał w Bieganowie. Tam też pracował jako robotnik rolny do 1915 r. W marcu 1915 r. został powołany do armii niemieckiej.

W dniu 28.12.1918 wstąpił do luźnych oddziałów powstańczych tworzących się na terenie powiatu średzkiego. W okresie od 12. XI. 1918 do 31.111. 1919 służył w 1. Kompanii Wrzesińskiej pod komendą sierż. sztabowego Jana Bartkowiaka.

W jej składzie brał udział w działaniach bojowych na froncie północnym podczas drugiej bitwy o Szubin 11.01.1919 r. i związanych z tą bitwą późniejszych działaniach bojowych na linii Noteci.

Podczas organizowania oddziałów regularnych zostaje przydzielony do 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszego 55. Pułku Piechoty). Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Udział w Powstaniu Wlkp. do 20.02.1919 udokumentowany należycie zaświadczeniami bezpośrednio przełożonych. Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski w dniu 19.10.1934 r. przez Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu pod numerem 11498. Członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację od 30.05.1952 r.

Mieszkał przed wojną w Bieganowie. W 1939 r. przeprowadził się do Wrześni i mieszkał przy ul. Świata Pracy. W grudniu 19139 r. został wraz z rodziną wysiedlony do Radomia. Po wojnie pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, cukrowni, Kolejowym Przedsiębiorstwie Przeładunkowym, Wydziale Gospodarki Komunalnej a następnie w Spółdzielni Pracy „Transped”.

W 1922 r. zawarł związek małżeński ze Stanisławą Gromadzińską (1891-1970).

Awansowany na stopień podporucznika uchwałą numer W 38/74.

Zmarł w dniu 9.09.1982 r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Odznaczony:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w dniu 10.01.1970 r.,
  • Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 01.24-0.25 z dnia 1958-01-24
Wacław Dłużyński - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Dłużyński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Dłużyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wacław Dłużyński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)