Derwich Józef

Józef Derwich (1882 – ?)

Józef Derwich urodził się 2.11.1882 w Nowej Wsi (pow. pleszewski) jako syn Balbiny Derwich.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.11526) w składzie I Kompanii Wrzesińskiej.

W 1934 został przyjęty został do Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich – Koło Łazarz/Górczyn. Mieszkał wtedy w Poznaniu ul. Szewska 15/19. Był piekarzem.