Przywarski Franciszek

Franciszek Przywarski (1879 – ?)

Urodził się 25.11.1879 r. w Żerkowie jako syn Walentego i Antoniny z domu Jaśkowiak.

Podczas I wojny światowej służył w Armii Niemieckiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta armii niemieckiej. Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Szerokiej. Z zawodu był mistrzem blacharskim. Ożeniony z Czesławą z domu Zajdowicz.

Podczas Powstania Wlkp. był komendantem kompanii bezpieczeństwa Rady Ludowej w Strzałkowie. Należał do strzałkowskiego koła Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914 – 1919 r. od dnia 29.11.1937 r.