Marcinkowski Mieczysław

Mieczysław Marcinkowski (1877 – 1938)

Urodził się w dniu 31.12.1877 r. w Pawłowie (Gniezno) jako syn nauczyciela Ignacego Marcinkowskiego i Eleonory z domu Czerwińskiej. Z zawodu był kupcem w specjalności drogista. W dniu 19.11.1895 r. przeniósł się do Środy.

Należał do Towarzystwa Młodych Drogerzystów w Poznaniu, w którym pełnił funkcję skarbnika.

Odbył służbę wojskową w Poznaniu. Mieszkał w Strzałkowie przy ul. Szerokiej, gdzie też posiadał drogerię. Prowadził handel w zakresie zboża, drogerii i składu towarów kolonialnych, hurtowni wódek i papierosów.

Ożenił się 7.11.1908 r. w Strzałkowie z Józefą Anielą z domu Szuwart, urodzoną 25.02.1870 r. w Kierznie (Kępno), z którą miał córkę Barbarę (1910 r.).

Podczas Powstania Wlkp. pełnił funkcję komendanta strzałkowskich sił porządkowych a później Straży Ludowej.

Zmarł w Poznaniu w maju 1938 r.

Mieczysław Marcinkowski - Kurier Poznański nr 220 z 15.05.1938
Mieczysław Marcinkowski – Kurier Poznański nr 220 z 15.05.1938
Mieczysław Marcinkowski  - pięćdziesięciolecie Organizacyjnego Ruchu Drogistowskiego w Polsce
Mieczysław Marcinkowski – pięćdziesięciolecie Organizacyjnego Ruchu Drogistowskiego w Polsce