Mikołajczak Władysław

Władysław Mikołajczak (1896-1978)

Władysław Mikołajczak urodził się 24.09.1896 w Pleszewie. Był synem Józefa i Stanisławy.

W styczniu 1919 r. wstąpił jako ochotnik do Kompanii Pleszewskiej i brał udział w walkach powstańczych o Ostrów, Biadki, Krotoszyn i Pleszew. W marcu 1919 r. wcielony został do 61 pp. Zwolniony został z Wojska Polskiego w 1922 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.11.-0.1072 z dnia 1971-11-11.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Członek ZBoWiD Koło we Wrześni.

Zmarł 19.02.1978 r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Władysław Mikołajczak 
 (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Mikołajczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Mikołajczak 
 (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Mikołajczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

.

Władysław Mikołajczak - cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Władysław Mikołajczak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)