Orłowski Stefan

Stefan Orłowski

Urodził się 28.08.1895 w Psarach Polskich jako syn Antoniego i Józefy z d. Pieczyńskiej. Do 14 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Psarach Polskich. Następnie wyuczył się zawodu murarza, w którym pracował do 1914 r. W 1914 został powołany do wojska.

28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni batalionu powstańczego (Wiewiórowski), z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych o Zdziechowę, Szubin, następnie w walkach na linii Noteci, pod Żninem, Strzelnem, w rejonie Inowrocławia, Bydgoszczy. Po zakończeniu działań powstańczych przydzielony został od 23.02.1919 do tworzącego się 3 Pułku Ułanów Wlkp., w którym pełnił dalszą służbę bojową. Odznaczył się w działaniach w rejonie Inowrocław, Bydgoszcz jako dowódca patroli zwiadowczych.

W latach 1921-1937 roku pełnił służbę w Straży Celno-Granicznej w miejscowości Izby pow. Gorlice.

Od 10.02.1934 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 30.05.1934 (nr 10695).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04.

Po wojnie jest członkiem ZBoWiD Koło Września. W latach 1950-1960 pracował w Szkole Zawodowej we Wrześni.

Zmarł we Wrześni 18.11.1978 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym.

Stefan Orłowski siedzi drugi od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski siedzi drugi od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)