Orłowski Stefan

Stefan Orłowski (1895 – 1978)

Stefan Orłowski

Urodził się 28.08.1895 w Psarach Polskich jako syn Antoniego i Józefy z d. Pieczyńskiej.

Do 14 roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Janowie. Następnie wyuczył się w Strzałkowie zawodu murarza. Następnie wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii i tam pracował do wybuchu wojny. W 1914 został powołany do armii niemieckiej.

28.12.1918 wstąpił ochotniczo do tworzącego się we Wrześni batalionu powstańczego (Wiewiórowski), z którym brał udział z bronią w ręku w działaniach bojowych o Zdziechowę, Szubin, następnie w walkach na linii Noteci, pod Żninem, Strzelnem, w rejonie Inowrocławia, Bydgoszczy.

Po zakończeniu działań powstańczych przydzielony został od 23.02.1919 do 1. szwadronu 3. Pułku Ułanów Wlkp., którego dowódcą był por. Kazimierz Jaczyński. Odznaczył się w działaniach w rejonie Inowrocław, Bydgoszcz jako dowódca patroli zwiadowczych. Zdemobilizowany został w 1920 r. w stopniu starszego wachmistrza. Wrócił wtedy do Janowa i tam pracował w wyuczonym zawodzie murarza.

W latach 1922-1937 roku pełnił służbę w Straży Celno-Granicznej w Małopolskim Inspektoracie Okręgowym w Krakowie, w miejscowości Izby pow. Gorlice.

W 1923 r. zawarł w Szemborowie związek małżeński z Marianną Zamiara (1901-1978).

Od 10.02.1934 członek Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zweryfikowany przez ZG ZPW w dniu 30.05.1934 (nr 10695).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 11.04-0.899 z dnia 1958-11-04 oraz w 1969 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do Intendentury OK VII. Brał udział w kampanii wrześniowej. W 1942 r. został wywieziony do pracy w Nadrenii. Po oswobodzeniu przez wojska alianckie powrócił do Wrześni i pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej we Wrześni.

Zmarł we Wrześni 18.11.1978 i pochowany jest na cmentarzu komunalnym.

Stefan Orłowski siedzi drugi od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski siedzi drugi od lewej (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Stefan Orłowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)