Bączkowski Marcin

Marcin Bączkowski (1888-1948)

Urodził się w dniu 10.11.1888 r. w Samborze na kresach wschodnich jako syn Jana i Reginy z d. Korszlak.
Zawarł związek małżeński ze Stanisławą Chmielewską (1885-1985).

Brał udział w obronie Lwowa, gdzie był dowódcą kompanii.

Przydzielony wojskowo był do 86. Pułku Piechoty w Mołodecznie, miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim Białorusi, na wschodnich krańcach historycznej Wileńszczyźny.

Z zawodu był nauczycielem. W okresie międzywojennym uczył w kilku szkołach na terenie powiatu wrzesińskiego. Od 01.09.1935 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym.

Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 27.11.1933 r. – Koło Obrońców Lwowa.

Posiadał stopień porucznika rezerwy.

W sierpniu 1939 został powołany do wojska. Brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli i osadzony został w Oflagu IIA w Prenzlau (nr 744), następnie przeniesiony do Oflagu IID (nr 5978), później do Oflagu VIIIB, Oflagu XA i Oflagu XC.

Z niewoli powrócił do Gutowa Małego w marcu 1945 r. Objął ponownie stanowisko kierownika szkoły. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia przeszedł na rentę 7 listopada 1946 r.

Zmarł w dniu 30.06.1948 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym we Wrześni, a następnie ekshumowany i przeniesiony do rodzinnego grobu na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Marcin Bączkowski - Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski – Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski - Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski – Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski - Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski – Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski - Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski – Z kroniki szkoły w Gutowie Małym
Marcin Bączkowski - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Marcin Bączkowski – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)