Zieliński Piotr

Piotr Zieliński (1897 – 1985)

Urodził się 30.01.1897 r. w Otocznej jako syn Józefa i Katarzyny z domu Łanieckiej. Z zawodu był mistrzem młynarskim.

Od 31.12.1918 r. brał udział w walkach o Franklinów, Gremblów, Krotoszyn, Rawicz, Leszno, Nakło, Czarnków, pod dowództwem ppor. Kostrzewy.

Po Powstaniu Wlkp. pozostał w Wojsku Polskim do 30.04.1926 r. jako podoficer zawodowy.

Żonaty z Gertrudą z domu Sypniewską (1899 -1975).

Zmarł 25.04.1985 r. w Gdyni i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.957 z dnia 6.12.1957 r.

Piotr Zieliński - cmentarz witomiński w Gdyni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Piotr Zieliński – cmentarz witomiński w Gdyni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)