Szepski Franciszek

Franciszek Szepski (1897 – ?)

Franciszek Szepski

Urodził się 21.09.1897 w Borzykowie jako syn Augusta i Marianny z d. Gibowskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. Walczył w II Kompanii Wrzesińskiej. Następnie został wcielony do 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został zdemobilizowany w 1921 r. w stopniu kaprala.

W 1922 r. zawarł związek małżeński z Marianną Dopierałą. Miał dwie córki Wandę i Marię.

W 1938 roku starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony. Mieszkał wtedy w Zagórowie ul. Kościelna 2. Był kupcem.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.30-0.950 z dnia 1964-07-30.