Pech Lucjan

Lucjan Pech (1891 – ?)

Urodził się w dniu 25.11.1891 r. w Pałczynie Hubach jako syn Józefa i Marianny z domu Sommerfeld.

Od dnia 31.12.1918 jako ochotnik wcielony do kompanii inowrocławskiej. W czasie Powstania Wielkopolskiego walczył o oswobodzenie miasta Inowrocławia. Od 5.5.1919 r. do 24.7.1919 r. w 5 pułku Strzelców Wielkopolskich.

Od 4 września 1919 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Celnym w Odolanowie. W okresie międzywojennym do roku 1939 pracował w różnych urzędach celnych a ostatnio w Poznaniu.

W czasie okupacji ścigany był listem gończym skutkiem czego musiał się ukrywać.

Po wyzwoleniu zgłosił się do służby w Dyrekcji Ceł w Poznaniu, skąd delegowany został do Urzędu Celnego-Wodnego na Odrze w Krośnie. w 1947 r. przeniesiony został do Urzędu celnego w Bydgoszczy.

Zweryfikowany na podstawie wyciągu z książeczki wojskowej nr 328/4 PKU Ostrów – Gł. ks. 35/4.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W W 34/72 .

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.26-0.673 z dnia 26.05.1972 r.