Ross Ignacy

Ignacy Ross (1883 -?)

Urodził się w dniu 31.07.1883 r. w Miłosławiu jako syn Wojciecha i Teodory z domu Lamek.

W dniu 20.12.1918 r. wstąpił do Rady Żołnierskiej Kompanii Miłosławskiej wchodzącej w skład Batalionu Wrzesińskiego. Następnie brał udział w walkach powstańczych o Gniezno, Strzelno, Mogilno, Kruszwicę pod dowództwem Plucińskiego.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.01-0.715 z dnia 1.08.1958 r.