Roszyk Stanisław

Stanisław Roszyk (1896-)

Urodził się w dniu 25.02.1896 r. w Książnie jako syn Jana i Wiktorii z domu Szumigała.

Pobrany do Armii Niemieckiej został w 1918 r. ranny. Po powrocie z Armii Niemieckiej wstąpił w grudniu 1918 r. do oddziałów powstańczych, z którymi brał udział w walkach. Po zdobyciu Inowrocławia nastąpiła organizacja oddziału, z którego stworzono 5. Pułk Strzelców Wlkp. (późniejszy 59. Pułk Piechoty). W czasie organizacji pułku przydzielony zostałem do 3. Kompanii tego pułku, którą dowodził por. Łabendzki.
W tej kompanii brałem udział w walkach o Brzozę, pod Bydgoszczą, Złotniki, Pałczyn, Łabiszyn, Królewską Nową Wieś.

Przy przejmowaniu Pomorza przydzielony do 8. Kompanii, którą dowodził por. Włodarczyk z Tucholi. Następnie wysłany do Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, tj. w lutym 1920. Za czas służby w pułku był przez pewien czas instruktorem w pułkowej szkole podoficerskiej. Dowódcą pułku był początkowo płk Jasiński a następnie płk Wrzaliński.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 07.19-0.149 z dnia 19.07.1960 r.