Pawlak Antoni

Antoni Pawlak (1875-)

Urodził się w dniu 17.05.1875 r. w Czeszewie jako syn Antoniego i Marianny z domu Piewejdy.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca.

Ożenił się w 1899 r. w Czeszewie ze Stanisławą Dolata (ur. 1880) z Orzechowa.

W 1939 r. należał do Koła Orzechowo Związku Powstańców Wlkp.