Michalak Ignacy

Ignacy Michalak (1891 – 1977)

Urodził się w dniu 17.01.1891 r. w Czeszewie jako syn Jakuba i Jadwigi z domu Nowickiej.

Brał udział od dnia 8.01.1919 r. w walkach o Szubin i okolice.

Został zweryfikowany jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego na podstawie zaświadczenia CAW nr 16994/CHJ z dnia 2.12.1969 r.

Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 34/72.

Był głuchoniemy.. Zmarł w dniu 23.07.1977 r. w Inowrocławiu.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 05.26-0.673 z dnia 26.05.1972 r.