Andrzejczak Władysław

Władysław Andrzejczak (1902 – ?)

Władysław Andrzejczak

Władysław Andrzejczak urodził się 09.06.1902 w Słomowie jako syn Jana i Katarzyny z d. Sowińskiej.

Powstaniec Wielkopolski (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.9205).

Mając 17 lat wstąpił ochotniczo do tworzącego się wrzesińskiego batalionu powstańczego. Walczył w 2. Kompanii Wrzesińskiej, która wyzwoliła następujące miejscowości: Września, Witkowo, Powidz, Gniezno, Kcynia, Nakło i Szubin pod dowództwem por. Józefa Trawińskiego. Od 21.01.1919 r. przeniesiony do 2. kompanii Poznań – Grollman. Następnie został przeniesiony do 8. kompanii 1 Pułku Strzelców Wlkp.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

W 1921 r. zwolniony z 8. kompanii 56 pp. Zaświadczenie Ref. Hist. 276/15 L 06/38 z dnia 14.09.1938 r.

W 1925 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Ludwiką Gąsiorek.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 02.19-0.46 z dnia 1958-02-19.

Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu na Górczynie.