Degórski Antoni

Antoni Degórski (1894 – 1958)

Antoni Degórski

Antoni Degórski urodził się 04.06.1894 w Plewiskach jako syn Wawrzyńca i Katarzyny z d. Szaj.

Brał udział w powstaniu Wielkopolskim w 4. Kompanii Marynarzy – Powstańców Wielkopolskich im. Adama Białoszyńskiego w Poznaniu. Następnie wcielony został do 10. Pułku Strzelców Wielkopolskich. W marcu 1923 przeniesiony do rezerwy.

Ożenił się w 1927 r. w Poznaniu z Ewą Dzikowską, z którą miał dwóch synów Mariana (1927) i Janusza (1930). Drugi związek małżeński zawarł w 1938 r. z Anną Kirdzik.

Od 26.08.1934 był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zweryfikowany jako powstaniec przed 1939 r. i ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK-VII w Poznaniu pod nr 22001.

Pracował jako urzędnik skarbowy w Poznaniu, Wilnie, Lesznie i we Wrześni.

Zmarł we Wrześni 11.11.1958 r.

Antoni Degórski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Antoni Degórski (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)