Frąckowiak Ludwik

Ludwik Frąckowiak (1898 – ?)

Ludwik Frąckowiak
Ludwik Frąckowiak

Ludwik Frąckowiak urodził się 02.08.1898 r. w Chwalibogowie jako syn Jana i Katarzyny z d. Jezuita.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii wrzesińskiej pod dowództwem por. Nowaka. Uczestniczył w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego we Wrześni oraz w walkach pod Zdziechową i Gnieznem. Następnie służył w 1. Pułku Artylerii Wielkopolskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych służył w Wojsku Polskim jako podoficer zawodowy (starszy wachmistrz).

Ożenił się w 1926 r. z Zofią Porowską, z którą miał troje dzieci: Romualda (1927), Danutę (1930), Elwirę (1935).

W 1933 r. został odznaczony Medalem Niepodległości. Służył wtedy w 12. Dywizjonie Artylerii Konnej w Ostrołęce.

Był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, do którego wstąpił 18.12.1935 r.

W 1939 r. mieszkał w Małkini (pow. Ostrów Mazowiecka).

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 05.02-0.301 z dnia 1958-05-02.