Szymański Wincenty

Wincenty Szymański (1896-1968)

Wincenty Szymański

Wincenty Szymański urodził się 16.07.1896 w Chociczy Wielkiej jako syn Ludwika i Józefy z d. Czelusta.

Brał czynny udział z bronią w ręku w bitwach pod Zdziechową, Szubinem, Chodzieżą, Margoninem pod dowództwem por. Nowaka.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 12.17.-0.1046 z dnia 1958-12-17.

Członek ZBoWiD Koło w Kostrzynie.

Zmarł 16.05.1968 r. Spoczywa na cmentarzu w Kostrzynie.

Wincenty Szymański - cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wincenty Szymański – cmentarz w Kostrzynie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)