Andrzejewski Jan

Jan Andrzejewski (1899 – 1981)

Jan Andrzejewski

Jan Andrzejewski urodził się 15.12.1899 w Kaczanowie jako syn Apolonii Andrzejewskiej.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył jako szeregowiec pod dowództwem Ignacego Wietrzyńskiego pod Inowrocławiem, Nakłem, Kcynią do czasu rozejmu.

W latach 1939-1945 wywieziony został na przymusowe roboty do Niemiec.

W 1938 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Mieszkał w Golejowie pow. Rybnik. Był członkiem ZBoWiD Koło Katowice.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 07.26-0.275 z dnia 1962-07-26.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.

Jan Andrzejewski
Jan Andrzejewski