Ekiert Antoni

Antoni Ekiert (1894 – 1983)

Urodził się w 10.05.1894 w Pyzdrach jako syn Aleksandra i Anieli z d. Lipińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim a następnie służył w Wojsku Polskim do 1921 r. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 03.06-0.198 z dnia 1974-03-06.

Zmarł 25.07.1983 w Ciążeniu. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Ciążeniu.

Antoni Ekiert - cmentarz cmentarzu parafialny w Ciążeniu
Antoni Ekiert – cmentarz cmentarzu parafialny w Ciążeniu