Fornowski Franciszek

Franciszek Fornowski (1881 – 1936)

Urodził się 30.09.1881 w Trzemesznie jako syn Feliksa i Antoniny z d. Ruchaj.

W 1906 r. we Wrześni zawarł związek małżeński z Pelagią Gorzelańczyk.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim (Kolekcja akt Powstańców Wielkopolskich I.487.12457) w składzie I Kompanii Wrzesińskiej.

Został zweryfikowany 19.09.1934 r. (numer weryfikacyjny 11536) – Koło Poznań Jeżyce.

Z zawodu był malarzem.

Zmarł w lipcu 1936 r. Spoczywa w Poznaniu na cmentarzu przy ul. Samotnej.

W 1938 wniosek o przyznanie śp. Franciszkowi Fornowskiemu Medalu Niepodległości został odrzucony.

Franciszek Fornowski - Orędownik Wrzesiński nr 98 z 21.08.1924 r.
Franciszek Fornowski – Orędownik Wrzesiński
nr 98 z 21.08.1924 r.