Górniak Wincenty

Wincenty Górniak (1900 – 1967)

Wincenty Górniak urodził się 26.10.1900 w Obłaczkowie jako syn Jakuba i Marcjanny z d. Komosińskiej.

Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 27.12.1918 r. do końca Powstania. Walczył w składzie kompanii wrzesińskiej przy zdobyciu koszar i miasta Września. W dalszym ciągu brał udział w walkach pod Zdziechową, pod Szubinem i Rynarzewem, walczył pod Turami nad Notecią, Potulicami i Józefiną pod Nakłem. Brał udział w licznych patrolach wywiadowczych. Należał do grupy, która pod Rynarzewem zdobyła pancerniak, a pod Potulicami zabrała 6 Niemców do niewoli. Po zakończeniu Powstania pozostał w służbie czynnej w WP do dnia 29.11.1921 r.

Ożenił się w 1924 r. z Sabiną Antczak.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.3 z dnia 1960-01-09.

Został zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski 19.10.1934 (nr 11559), będąc członkiem Koła Wartosław.

Uczestnik kampanii wrześniowej. Walczył w 7 batalionie saperów. We wrześniu 1939 r. w okolicach Iłowa trafił do niewoli. Przebywał w Stalagu III-B (nr jeniecki 3781). Został zwolniony w lipcu 1940.

Zmarł 30.08.1967. Spoczywa na cmentarzu w Międzychodzie.