Chłapowski Alfred

Alfred Stefan Franciszek Chłapowski (1874 – 1940)

Alfred Chłapowski
Alfred Chłapowski

Urodził się 5.10.1874 w Bonikowie. Był synem Stefana i Marii z Ponińskich. Ziemianin – właściciel majątków Bonikowo, Mikoszki, Szczodrowo w pow. kościańskim i Chłapowo w pow. średzkim.

Ekonomista, polityk, działacz społeczny i gospodarczy. W 1918 był delegatem na Sejm Dzielnicowy z pow. kościańskiego i obwodowym komendantem Straży Ludowej.

W 1907 r. ożenił się z Heleną hr. Mielżyńską, z którą miał dwie córki: Marię Teresę i Krystynę oraz synów: Jana Anzelma i Alfreda.

Alfred Chłapowski - Album Pamiątkowy Ziem Zachodnich RP 1937 nr 1
Alfred Chłapowski – Album Pamiątkowy Ziem Zachodnich RP 1937 nr 1

W czasie II wojny światowej został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Kościanie, urządzonym w dawnym klasztorze bernardynów. W następstwie złego traktowania zapadł na zdrowiu i poważnie zachorował. Zmarł 19.02.1940 roku w szpitalu w Kościanie. Został pochowany go przy kościele parafialnym w Bonikowie.

Uzupełnienie: Hanna Lisiak-Góźdź

Alfred Chłapowski - pochowany przy kościele parafialnym w Bonikowie
Alfred Chłapowski – pochowany przy kościele parafialnym w Bonikowie