Witosławski Władysław

Władysław Witosławski (1901 – 1987)

Władysław Witosławski

Urodził się 27.06.1901 r. w Strzałkowie jako syn Wiktora i Wiktorii z domu Kasprzak.

W latach 1907 – 1912 uczęszczał do szkoły powszechnej w Strzałkowie, w latach 1912-1914 do gimnazjum we Wrześni, następnie kształcił się w zawodzie ślusarza.

Był członkiem Rady Żołnierskiej w Strzałkowie. Brał udział w Powstaniu Wlkp. służąc w Kompanii Strzałkowskiej. Walczył o Witkowo, Kcynię, Szubin, Samoklęski. W szeregach 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej (Mińsk, Bobrujsk i Berezyna). Został zdemobilizowany w marcu 1921 r.

W 1922 roku wyjechał za pracą do Francji. Do Polski powrócił w 1938 r. po szesnastu latach pobytu we Francji. W 1924 roku ożenił się z Marią z d. Jarzembowską (6.10.1902 – 9.07.1976). Para miała trzech synów: Wiesława (1933), Witolda (1934 – 2021) i Zbigniewa (1937 – 2020).

Został odznaczony Odznaką Pamiątkową 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Medalem za wojnę 1918-1921.

Zmarł w dniu 18.04.1987 r. i został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Władysław Witosławski - Dziennik Bałtycki 93/1987
Władysław Witosławski – Dziennik Bałtycki 93/1987

Uzupełnienia: Ewa Alicja Slomska

Władysław Witosławski - cmentarz witomiński w Gdyni
Władysław Witosławski – cmentarz witomiński w Gdyni