Zgoliński Maciej

Maciej Zgoliński (1849 -1931) Urodził się 11.02.1849 r. w Borzykowie. Był synem Michała i Marianny z domu Garbowskiej. W 16.02.1874 r. w Bieganowie zawarł związek małżeński z Anną Furmaniak. Dzieci: Stanisław (1875), Jadwiga (1876), Pelagia (1879), Jan (1880), Marianna (1882), Rozalia (1884), Stefan (1886), Franciszek (1888 -1916, zginął we Francji w czasie I wojny światowej), […]

Wize Feliks

Feliks Wize (1869 – 1928) Urodził się 17.10. 1869 w Michorzewie jako syn Filipa Wize i Emilli z d. Rakowskiej. Matka Feliksa – Emilia Rakowska urodziła się we Wrześni 29.04.1844 r. Ożenił się 8.02.1898 w Poznaniu z Marią Haliną Antoniną Urbanowską. Była ona córką zasłużonego Wielkopolanina Telesfora Napoleona Urbanowskiego oraz Katarzyny z Krzyżanowskich. Ojciec Marii, […]

Chłapowski Alfred

Alfred Stefan Franciszek Chłapowski (1874 – 1940) Urodził się 5.10.1874 w Bonikowie. Był synem Stefana i Marii z Ponińskich. Ziemianin – właściciel majątków Bonikowo, Mikoszki, Szczodrowo w pow. kościańskim i Chłapowo w pow. średzkim. Ekonomista, polityk, działacz społeczny i gospodarczy. W 1918 był delegatem na Sejm Dzielnicowy z pow. kościańskiego i obwodowym komendantem Straży Ludowej. […]

Hutten-Czapski Franciszek

Franciszek Eustachy Ansgary Hutten-Czapski herbu Leliwa (1873-1953) Urodził się w dniu 20 września 1873 r. w Cerekwicy koło Borku w powiecie jarocińskim, jako dziedzic dóbr Cerekwica i Strzyżewko a syn Bolesława z Kuchar i Marii z domu Skórzewskiej, urodzonej w Nekli. Ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu i zdał maturę w 1893 r. Studiował […]

Grabski Edward

Edward Grabski herbu Wczele (1883 – 1951) Urodził się 08.07.1883 w Kruszy Podlotowej. Ojciec Marian, właściciel ziemski, matka Helena z d. Bronisz. Dzieci: Helena, Maria, Jan, Leon, Edward, Barbara, Bolesław i Teresa Ożenił się z Janiną Nepomucyna z Prądzyńskich. Ukończył Gimnazjum Realne w Bydgoszczy. Od 1908 r. studiował ekonomię na Uniwersytecie w Lipsku, jednak nie […]

Hulewicz Jerzy Teodor

Jerzy Teodor Hulewicz (1886 – 1941) Urodził się 4.07.1886 r. w Kościankach jako syn Leona Hulewicza, wielkopolskiego ziemianina, i Heleny z Kaczkowskich. Miał trzy siostry : Katarzynę (zmarła w wieku 5 lat), Stanisławę (po mężu Ilińska), Antoninę (żonę prof. Mściwoja Semerau – Siemianowskiego) i trzech braci: Bohdana, Witolda i Wacława. Do szkoły średniej uczęszczał w […]

Król Aleksander

Urodził się 14.04.1880 w Szubinie. Ojciec Franciszek, woźny w landraturze, matka Emilia z d. Bartoszewska. Zdał maturę w gimnazjum w Nakle (1899), po studiach w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim przyjął święcenia kapłańskie (1902). Wikariusz w Obornikach, Kiszewie, Buku, Ostrzeszowie i Wyskoci, od 1910 r. komendarz w Chobienicach, od 1915 r. administrator parafii Gozdowo, od 1916 […]

Wojtkowiak Józef

Józef Wojtkowiak (1869 – 1944) Urodził się 24.02.1869 r. w wielodzietnej rodzinie w Stroszkach jako syn Stanisława i Ludwiki z Sikorskich. Szkołę powszechną ukończył we Wrześni. Został powołany do służby wojskowej w pruskim wojsku. W dniu 21.01.1894 r. ożenił się z urodzoną w dniu 17.09.1874 r. Marianną Cichońską z Targowej Górki. Józef Wojtkowiak miał dziesięcioro […]

Jeziorkowski Władysław

Urodził się 01.11.1845 w Miłosławiu. Ojciec Walenty, matka Agnieszka z d. Knop. Ożenił się z Marianną z d. Szyperska. Kupiec, działacz społeczny. Od 1869 r. związany z Bankiem Ludowym w Miłosławiu – na przestrzeni blisko 50 lat pełnił w nim różne funkcje: kasjera, członka i wiceprezesa rady nadzorczej, członka zarządu, podskarbiego i dyrektora. Kilkakrotnie uczestniczył […]