Król Aleksander

Urodził się 14.04.1880 w Szubinie.

Ojciec Franciszek, woźny w landraturze, matka Emilia z d. Bartoszewska.

Zdał maturę w gimnazjum w Nakle (1899), po studiach w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim przyjął święcenia kapłańskie (1902).

Wikariusz w Obornikach, Kiszewie, Buku, Ostrzeszowie i Wyskoci, od 1910 r. komendarz w Chobienicach, od 1915 r. administrator parafii Gozdowo, od 1916 r. proboszcz w Grabowie (nazwanym później G. Królewskim).

Aktywność społeczną rozpoczął jako działacz „Straży” oraz obrońca polskości na terenie Ostrzeszowa, gdzie zwołał m.in. wiec przeciwko ustawie wywłaszczeniowej (1908). Był dyrektorem ostrzeszowskiej spółki „Rolnik”, działał w Towarzystwie Czytelni Ludowych. W Chobienicach był patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Był członkiem Wydziału Historyczno-Literackiego PTPN.

Najważniejszym dziełem w parafii Grabowo było wzniesienie nowego kościoła parafialnego (1927). W latach 30. był wizytatorem nauki religii w szkołach powszechnych powiatu wrzesińskiego, w Grabowie utworzył Akcję Katolicką. Był dziekanem miłosławskim (1945–1950), administratorem parafii Nowa Wieś Królewska, deputatem w sprawach majątkowych seminarium arcybiskupiego.

Zmarł 16.01.1950.

opracowano na podstawie: http://sejm-dzielnicowy.ptpn.poznan.pl

Aleksander Król - cmentarz parafialny w Grabowie Królewskim
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Aleksander Król – cmentarz parafialny w Grabowie Królewskim (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)