Jarosz Ludwik

Ludwik Wojciech Jarosz (1888 – 1935) Urodził się 11.08.1888 we Wrześni jako syn Stefana i Anny z d. Poturalskiej. Ojciec jego zajmował stanowisko nauczyciela we wrzesińskiej szkole. Za patriotyczne stanowisko zajęte w czasie słynnego strajku dzieci wrzesińskich, władze pruskie ukarały go karnym przeniesieniem w służbie. Po ukończeniu gimnazjum gnieźnieńskiego w roku 1908 wstąpił do seminarium […]

Kwiatkowski Stefan

Stefan Kwiatkowski (1899-1958) Urodzony 26 sierpnia 1899 r. w Poznaniu jako syn Michała i Marii Grzesiak. W powstaniu wielkopolskim był ochotnikiem 1 pułku radiotelegraficznego w Poznaniu. W 1919 ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny, a w 1923 uzyskał święcenia kapłańskie w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Od 1923 był wikariuszem w Winnej Górze, następnie w kościele św. Trójcy […]

Mierzyński Wincenty

Ksiądz Wincenty Mierzyński urodził się 22.09.1866 w Ostrowie Wlkp. jako syn Józefa Mierzyńskiego i Władysławy z d. Ueberle. Święcenia kapłańskie otrzymał 14.03.1891 r. Pracował w parafii św. Wojciecha w Poznaniu, parafii w Zbąszyniu, Odolanowie, Kobylejgórze, Gninie, a od 17.04.1902 był proboszczem w Nakle. Gdy w grudniu 1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, Polacy musieli czekać jeszcze […]

Śmiśniewicz Leon

Urodził się w dniu 9.10. 1891 r. w Gołańczy, jako syn zamożnych rodziców. Ojciec był aptekarzem w Gołańczy, a później rentierem w Poznaniu. Leon Śmiśniewicz ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie ucząc się przez 9 lat był celującym uczniem. Na Wielkanoc 1911 r. uzyskał świadectwo maturalne, deklarując studia teologiczne i muzyczne. W seminarium duchownym […]

Cichowski Władysław

Władysław Cichowski (1879-1940) Urodził się w dniu 4.06.1879 r. w Kromolicach powiat Koźmin jako syn Jakuba i Anieli z domu Dębowskiej. W 1903 r. zdał maturę w Królewskim Katolickim Gimnazjum we Wrocławiu (St.-Matthias-Gymnasium in Breslau).W latach 1903-1906 studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i Gnieźnie. W dniu 10.02.1907 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa […]

Andersz Wojciech Stanisław

Urodził się 20.04.1850 r. w Ostrowie Wlkp. jako syn rzemieślnika Franciszka Anders i Marcjanny z domu Lisikiewicz. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w 1869 r., a następnie uczęszczał do seminarium w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.07.1873 r. W latach 1873 – 1886 prowadził tajną działalność duszpasterską. Był kapelanem i nauczycielem domowym. Za działalność narodową […]

Reiter Wojciech

Wojciech Reiter (1876 – 1932) Urodził się 16.04.1876 r. w Chmielnie na Kaszubach (powiat kartuski) jako syn Józefa i Marianny Treder. Studia gimnazjalne odbył w Pelplinie i Chełmie. Po uzyskaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. W 1901 r. został wyświęcony na kapłana. Skierowany do wikariatu w Inowrocławiu, uczył się pod kierownictwem […]

Słubicki Karol

Urodził się 10.07.1871 r. w Pobiedziskach, w ziemiańskiej rodzinie, z ojca Aleksandra i matki Julii z Tiehlów, jako ósme z rzędu dziecko. Mając 2 lata zachorował bardzo ciężko na ospę. Zdesperowana matka złożyła wówczas ślubowanie, że skoro wyzdrowieje, wychowa i odda go na służbę Bogu. Edukację rozpoczął w domu rodzinnym. Od ósmego roku życia zaopiekowało […]