Kwiatkowski Stefan

Stefan Kwiatkowski (1899-1958)

Urodzony 26 sierpnia w Poznaniu jako syn Michała i Marii Grzesiak.

W powstaniu wielkopolskim był ochotnikiem 1 pułku radiotelegraficznego w Poznaniu.

W 1919 ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny, a w 1923 uzyskał święcenia kapłańskie w Seminarium Duchownym w Poznaniu. Od 1923 był wikariuszem w Winnej Górze i kościele św. Trójcy w Gnieźnie. 1 sierpnia 1929 został przeniesiony na wikariat we Wrześni, gdzie opiekował się organizacjami młodzieżowymi oraz był kapelanem pomocniczym W 68 pp.

W latach 30. został przeniesiony do Bydgoszczy. W okresie okupacji był więźniem Buchenwaldu.

Po wyzwoleniu był proboszczem w Osieku, gdzie zmarł 9 lutego 1958.

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)