Reiter Wojciech

Wojciech Reiter (1876 – 1932)

Urodził się 16.04.1876 r. w Chmielnie na Kaszubach (powiat kartuski) jako syn Józefa i Marianny Treder.

Studia gimnazjalne odbył w Pelplinie i Chełmie. Po uzyskaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie.

W 1901 r. został wyświęcony na kapłana. Skierowany do wikariatu w Inowrocławiu, uczył się pod kierownictwem przyszłego biskupa Laubitza.

Angażował się w powstanie Towarzystwa Robotników Katolickich, prowadził biuro porad prawnych dla robotników, prowadził Towarzystwo Czeladzi Katolickiej.

W 1908 r. został mianowany proboszczem w Skarboszewie, gdzie sprawował posługę przez 24 lata. Był także administratorem w Strzałkowie.

Udzielał się społecznie. Założył Stowarzyszenie Młodych Polek, Stowarzyszenie Robotników Katolickich, aktywnie uczestniczył w pracach Banku Ludowego i „Rolnika”. Wyjeżdżał na misje do Niemiec i na Warmię. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nadmiernie wyeksploatowane zdrowie dało o sobie znać.

Po dwutygodniowym pobycie we wrzesińskim szpitalu zmarł 22.01.1932 r. około godziny pierwszej, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach. Przeżył 56 lat. Pożegnała go rodzina z Kościerzyny, Chmielna, Zawoli, Nowejwsi.

Był długoletnim członkiem Zarządu i Prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego a także członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Rolnika w Strzałkowie.

Pogrzeb odbył się we wtorek 26 stycznia o godz. 10.00

Wojciech Reiter - nekrolog
Wojciech Reiter – nekrolog
Wojciech Reiter - cmentarz parafialny w Skarboszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Wojciech Reiter – cmentarz parafialny w Skarboszewie (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)