Stasiewski Julian

Julian Stasiewski (1868-1948) Urodził się 3 stycznia w Ostrzeszowie jako syn listonosza wiejskiego Andrzeja i Franciszki Nowakowskiej. Ukończył szkołę powszechną w Ostrzeszowie i wstąpił do Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie zaliczył niższą sekundę (klasę VI). W 1888 zdał maturę w Seminarium Nauczycielskim w Kcyni. W szkole należał do Towarzystwa Tomasza Zana i był prezesem […]

Śmiśniewicz Leon

Urodził się w dniu 9.10. 1891 r. w Gołańczy, jako syn zamożnych rodziców. Ojciec był aptekarzem w Gołańczy, a później rentierem w Poznaniu. Leon Śmiśniewicz ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie ucząc się przez 9 lat był celującym uczniem. Na Wielkanoc 1911 r. uzyskał świadectwo maturalne, deklarując studia teologiczne i muzyczne. W seminarium duchownym […]

Manicki Marcin

Ksiądz Marcin Manicki urodził się w Poznaniu w dniu 4.11.1841 r. Tutaj też w 1861 r. ukończył z nagrodami naukę w prestiżowym poznańskim Gimnazjum Marii Magdaleny i przeszedł w celu dalszej nauki do poznańskiego seminarium duchownego. Członek tajnego stowarzyszenia patriotycznego gimnazjalistów o nazwie Towarzystwo Narodowe oddział Kościuszko w Poznaniu (pseudonim Brzetysław). Za przynależność do stowarzyszenia, […]

Hutten-Czapski Franciszek

Franciszek Eustachy Ansgary Hutten-Czapski herbu Leliwa (1873-1953) Urodził się w dniu 20 września 1873 r. w Cerekwicy koło Borku w powiecie jarocińskim, jako dziedzic dóbr Cerekwica i Strzyżewko a syn Bolesława z Kuchar i Marii z domu Skórzewskiej, urodzonej w Nekli. Ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu i zdał maturę w 1893 r. Studiował […]

Zamysłowski Antoni

Antoni Zamysłowski (1897-1960) Urodził sie 25 maja we Wrześni jako syn mistrza piekarskiego Franciszka i Marii Brodowskiej. Był aktywnym uczestnikiem strajku szkolnego 1907 we Wrześni, za co został relegowany ze szkoły, której program opanował w trakcie 3-letniej nauki domowej. Terminował w piekarni swojego ojca na Poznańskiej, a jednocześnie uczęszczał do szkoły Dokształcającej dla Uczniów Rzemiosła. […]

Jeziorkowski Władysław

Urodził się 01.11.1845 w Miłosławiu. Ojciec Walenty, matka Agnieszka z d. Knop. Ożenił się z Marianną z d. Szyperska. Kupiec, działacz społeczny. Od 1869 r. związany z Bankiem Ludowym w Miłosławiu – na przestrzeni blisko 50 lat pełnił w nim różne funkcje: kasjera, członka i wiceprezesa rady nadzorczej, członka zarządu, podskarbiego i dyrektora. Kilkakrotnie uczestniczył […]

Krause Tomasz

Urodził się 12.12.1869 w Biechowie. Matka Katarzyna Krause, dzieci: Józefa (1899–1971), Pelagia (1903–1907), Stanisław (1905–1979), Piotr (1907–1908), Mieczysław (1908–?), Weronika (1911–?), Maria Świętosława (1912–1913), Marian (1919–?). Ożenił się 17.10.1897 w Targowej Górce z Agnieszką Krzyżaniak. Robotnik fabryczny z Wrześni, działacz samorządowy, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Polskich (od 1902 r.). W 1920 r. uczestniczył w […]

Thiel Maria

Maria Thiel (1886-1940) Urodziła się 26 stycznia we Wrześni jako córka adwokata i notariusza Stefana oraz Marii z Krajewskich. Studiowała literaturę i historię na Uniwersytecie Lwowskim. Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W 1911 wystąpiła z inicjatywą założenia we Wrześni ochronki, co doczekało się realizacji dopiero po rozpoczęciu działań wojennych (1915). […]

Stelmachowski Bronisław

Bronisław Stelmachowski (1883-1940) Urodzony 17 maja we Wrześni jako syn Ksawerego i Ludwiki z Hundtów. Uczęszczał do gimnazjum w Gnieźnie, a następnie do GimnazjumMarii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1903 zdał maturę. Studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie, Monachium, Wrocławiu i Getyndze. Pierwszy egzamin prawniczy zdał w listopadzie 1906 w Celle, a w 1908 obronił […]