Hutten-Czapski Franciszek

Franciszek Eustachy Ansgary Hutten-Czapski herbu Leliwa (1873-1953) Urodził się w dniu 20 września 1873 r. w Cerekwicy koło Borku w powiecie jarocińskim, jako dziedzic dóbr Cerekwica i Strzyżewko a syn Bolesława z Kuchar i Marii z domu Skórzewskiej, urodzonej w Nekli. Ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu i zdał maturę w 1893 r. Studiował […]

Śmiśniewicz Leon

Urodził się w dniu 9.10. 1891 r. w Gołańczy, jako syn zamożnych rodziców. Ojciec był aptekarzem w Gołańczy, a później rentierem w Poznaniu. Leon Śmiśniewicz ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie ucząc się przez 9 lat był celującym uczniem. Na Wielkanoc 1911 r. uzyskał świadectwo maturalne, deklarując studia teologiczne i muzyczne. W seminarium duchownym […]

Tabaka Antoni

Antoni Tabaka (1881 – 1945) Antoni Tabaka urodził się 15.05.1881 r. w Kaczanowie jako syn Tomasza i Agnieszki z d. Grzegorzewicz. Ojciec Antoniego – Tomasz po śmierci pierwszej żony Franciszki z d. Cierzniewskiej  ożenił się po raz drugi w 1868 roku w Nietrzanowie z Agnieszką Grzegorzewicz.  Tomasz Tabaka zmarł w 1900 r. w wieku 77 […]

Smodlibowski Stanisław

Stanisław Smodlibowski (1870-1945) Urodzony 3 kwietnia w Krotoszynie jako syn Wawrzyńca i Korduli. Ukończył gimnazjum w Krotoszynie. W 1894 przybył do Wrześni, gdzie podjął pracę w Banku Pożyczkowym. Równocześnie rozwijał działalność społeczną. 26 stycznia 1905 był jednym z 33 założycieli Spółdzielni „Rolnik” we Wrześni, a od 1895, tj. od chwili powstania, pełnił funkcję naczelnika wrzesińskiego […]

Andersz Wojciech Stanisław

Urodził się 20.04.1850 r. w Ostrowie Wlkp. jako syn rzemieślnika Franciszka Anders i Marcjanny z domu Lisikiewicz. Ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w 1869 r., a następnie uczęszczał do seminarium w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.07.1873 r. W latach 1873 – 1886 prowadził tajną działalność duszpasterską. Był kapelanem i nauczycielem domowym. Za działalność narodową […]

Reiter Wojciech

Wojciech Reiter (1876 – 1932) Urodził się 16.04.1876 r. w Chmielnie na Kaszubach (powiat kartuski) jako syn Józefa i Marianny Treder. Studia gimnazjalne odbył w Pelplinie i Chełmie. Po uzyskaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. W 1901 r. został wyświęcony na kapłana. Skierowany do wikariatu w Inowrocławiu, uczył się pod kierownictwem […]

Słubicki Karol

Urodził się 10.07.1871 r. w Pobiedziskach, w ziemiańskiej rodzinie, z ojca Aleksandra i matki Julii z Tiehlów, jako ósme z rzędu dziecko. Mając 2 lata zachorował bardzo ciężko na ospę. Zdesperowana matka złożyła wówczas ślubowanie, że skoro wyzdrowieje, wychowa i odda go na służbę Bogu. Edukację rozpoczął w domu rodzinnym. Od ósmego roku życia zaopiekowało […]

Ziarniak Władysław

Urodził się 25.08.1871 r. w Strzałkowie, jako syn Józefa i Józefy z domu Tarczewskiej. Rodzina pochodziła z Kornat. Jego ojciec Józef, wywodzący się z rodziny rolniczej we Wszemborzu, zmienił zawód i stał się kołodziejem. Z trójki dzieci, Ludwik został rzeźnikiem w Strzałkowie, a Władysław wyuczył się w zawodzie krawieckim. Później został kupcem bławatnym. Mieszkał przy […]