Mroczkowski Tadeusz

Urodził się w dniu 22.09.1887 r. w Pogorzelicy jako syn nauczyciela Władysława i Marty z domu Paszkiewicz. Był w rodzinie najstarszym dzieckiem. Uczył się w domu, a następnie w szkole w Nowej Wsi Królewskiej. W latach 1896-1906 uczęszczał do Gimnazjum w Gnieźnie

W marcu 1906 r. zdał egzamin maturalny w Gnieźnie i wstąpił do seminarium 30.01.1910 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Likowskiego, by następnie rozpocząć swą służbę duszpasterską w parafiach Rogoźno (15.02.1910-31.07.1910), Grodzisku Wlkp. (01.08.1910-31.05.1911) i poznańskiej parafii pod wezwaniem św. Marcina (01.06.1911 do powołania)gdzie był wikariuszem. Po wybuchu I wojny światowej został wcielony do wojska jako kapelan wojska pruskiego, w końcu wojny garnizonie w Głuszynie. Po wojnie, 15.12.1918 r. przybył do Swarzędza, do parafii św Marcina jako wikariusz i zarządca, a następnie proboszcz. Tu jego patriotyczna postawa zachęcała do walki powstańczej.

Od 1 września 1930 r. został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wyszanowie (powiat Kępno). Tam zastała go II wojna światowa i ostrzeżony udał się do Warszawy. W Warszawie przebywał w szpitalu, był aresztowany, przeżył Powstanie Warszawskie.

Po wojnie powrócił do Wyszanowa, gdzie zmarł 16.05.1958 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.