Pańczak Leon

Leon Pańczak (1903-1967)

Urodził się w dniu 8.04.1903 r. w Pięczkowie powiat Środa Wlkp. jako syn Andrzeja i Jadwigi z domu Matuszak.

Wstąpił ochotniczo do tworzących się oddziałów powstańczych. Początkowo brał udział w rozbrajaniu Niemców w powiecie wrzesińskim a następnie walczył w 8. pułku strzelców wielkopolskich pod dowództwem Leona Kasprowiaka. Po zwolnieniu z wojska pracował jako górnik we Francji, skąd wraz z żoną Anną powrócił do Polski i osiedlił się w Borzykowie.

Od 17.08.1936 r. należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. Koła Borzykowo, w którym pełnił funkcję sekretarza.

W 1937 r. starał się o Medal Niepodległości. Wniosek został odrzucony.

Pracował jako listonosz. Udzielał się społecznie, za co został w 1938 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Brał udział w kampanii wrześniowej. Dnia 17.09.1939 trafił do niewoli niemieckiej, skąd powrócił w 1945 r.

Po wojnie był naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Borzykowie.

Zmarł w dniu 17.04.1967 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Leon Pańczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Pańczak (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Pańczak - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Leon Pańczak – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)