Pera Ignacy

Ignacy Pera (1902 – 1987)

Urodził się w dniu 12.07.1902 r. w Nowej Wsi Podgórnej jako syn Wincentego i Marii z domu Nowaczyk.

Należał do 1. Wrzesińskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Wielkiego. Był uczestnikiem Zlotu Harcerstwa Wielkopolskiego w Wierzenicy w 1918 r.

Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp. uczestniczył w działaniach zleconych drużynie harcerskiej przez Radę Ludową. Brał czynny udział z bronią w ręku przy ochronie obiektów użytku publicznego we Wrześni. Uczestniczył w służbie patrolowo-wartowniczej na terenie miasta.

We wrześniu 1919 r. objął kierownictwo drużyny im. Kazimierza Wielkiego we Wrześni.

Brał udział jako ochotnik w wojnie przeciw bolszewikom. Wstąpił do Legii Ochotniczej Wrzesińskiej. Zdemobilizowany został w stopniu kaprala.

Pracował w drukarni Andrzeja Prądzyńskiego jako zecer. W Orędowniku Wrzesińskim, który składał i drukował, zamieszczał również swoje artykuły na temat harcerstwa we Wrześni. Był współautorem jednodniówki wydanej z okazji dziesięciolecia Harcerstwa we Wrześni, wydanej w 1927 r.

W 1927 r. zawarł związek małżeński z Marianną Wiśniewską. Mieszkał we Wrześni przy ul. Poznańskiej 6.

Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Okręgu XVII Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków we Wrześni.

Po wojnie był aktywnym członkiem Koła Przyjaciół Harcerstwa we Wrześni. Sprawował funkcję opiekuna pozaszkolnej I WDH (pożarniczej).

Zmarł 13.05.1987 r. Spoczywa na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Drużyna im. Kazimierza Wielkiego - 1938 r. - pierwszy z lewej dh Ignacy Pera
Drużyna im. Kazimierza Wielkiego – 1938 r. – pierwszy z lewej dh Ignacy Pera
50 lecie wrzesińskiego harcerstwa - honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
50 lecie wrzesińskiego harcerstwa – honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymują (od lewej): Ignacy Pera, Władysław Sławski, Józef Bogaczyk, dekoruje z-ca komendanta chorągwi Bogdan Siciarz
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 - III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP - weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
02.03.1969 – III Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP – weterani wrzesińskiego harcerstwa, od lewej: Antoni Puzdrakiewicz, Władysław Sławski, Ignacy Pera
Ignacy Pera - Orędownik Wrzesiński z 22.06.1937 nr 70
Ignacy Pera – Orędownik Wrzesiński z 22.06.1937 nr 70
Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r.
Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Pera,
II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński,
Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wrześni, XVII Okręg. Zdjęcie z 18.03.1928 r. Stoją: I rząd od góry, od lewej: pierwszy – komendant nekielski Stanisław Hadada, czwarty – sekretarz okręgu Ignacy Pera, II rząd od góry od lewej: czwarty – kierownik szkoły w Nekli, delegat Ignacy Wróblewski, szósty – Władysław Kocik z Wrześni, dziewiąty – skarbnik Ignacy Niciński, Siedzą od lewej: NN, wiceprezes okręgowy Jan Barczak z Nekli (Józefowo), prezes Józef Trawiński z Wrześni, Feliks Alankiewicz ze Strzałkowa, komendant okręgowy Józef Skonieczny
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Spis członków Wrzesińskiego Hufca Harcerskiego, którzy uczestniczyli w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej
Ignacy Pera - cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Ignacy Pera – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)