Cichowski Władysław

Władysław Cichowski (1879-1940)

Urodził się w dniu 4.06.1879 r. w Kromolicach powiat Koźmin jako syn Jakuba i Anieli z domu Dębowskiej. W 1903 r. zdał maturę w Królewskim Katolickim Gimnazjum we Wrocławiu (St.-Matthias-Gymnasium in Breslau).
W latach 1903-1906 studiował w seminariach duchownych w Poznaniu i Gnieźnie.

W dniu 10.02.1907 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Likowskiego i został mianowany wikariuszem w Komornikach. Jego służba Bogu przedstawiała się następująco:

  • od 1.03.1907 do 1909 był wikariuszem w Komornikach,
  • od 1909 do 30.09.1910 był wikariuszem w Łodzi koło Stęszewa,
  • od 01.10.1910 – 15.10.1915 był wikariuszem w Biezdrowie powiat Szamotuły,
  • od 16.10.1915 był I wikariuszem w parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Poznaniu,
  • w latach 1919 – 1921 był administratorem kościoła garnizonowego w Poznaniu,
  • i w końcu od 1.10.1921 r. do chwili aresztowania w styczniu 1940 r. był administratorem i proboszczem w Sokolnikach.

Jednak okazał się zbyt mały jak na potrzeby parafii i niezdolny do dalszych napraw.

W 1919 roku został kapelanem 8. Pułku Strzelców Wlkp. 17. Dywizji Piechoty i awansował na stopień majora. Do 1921 r. służył w składzie dywizji na wschodzie podczas wojny polsko-bolszewickiej, a następnie odszedł z wojska.

Dnia 1 października 1921 r. został komendarzem parafii św. Jakuba Apostoła w Sokolnikach. Kościół parafialny, drewniany będąc w zasadzie w ruinie, wymagał natychmiastowej interwencji.

Neobarokowy projekt nowego kościoła został zatwierdzony 5.07.1924 r. a dzięki subwencji państwowej w 1925 r. dokonano rozbiórki starego kościoła i 14.06.1925 r. ks. Józef Poturalski (1849 – 1928), proboszcz Winnej Góry dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Poświęcenie kościoła, którego dokonał Władysław Cichowski w asyście kleryka księdza Jana Czerniaka, późniejszego biskupa 22.12.1929 r., a 28.08.1932 r. ks. kardynał Hlond przeprowadził konsekrację świątyni. Później ksiądz Władysław Cichowski przebudował plebanię oraz powiększył i poświęcił cmentarz uporządkował teren wokół kościoła i plebanii.

Władysław Cichowski - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach, piąty od prawej siedzi ks. Władysław Cichowski (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)
Władysław Cichowski – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach, piąty od prawej siedzi ks. Władysław Cichowski (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)
Władysław Cichowski - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)
Władysław Cichowski – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)
Władysław Cichowski - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)
Władysław Cichowski – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Sokolnikach (zdjęcie udostępnił Marian Opielski)

6 lutego 1932 roku w 25 rocznicę kapłaństwa został Radcą Duchownym.

17 lipca 1933 roku ks. Władysław Cichowski jako dotychczasowy administrator otrzymał instytucję kanoniczną jako proboszcz parafii sokolnickiej, a wprowadzenia dokonał ks. dziekan Albin Wnuk.
Wybitnie działał na niwie społecznej. Był wicepatronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Komornikach i Biezdrowie. W Sokolnikach powołał Stowarzyszenie Włościanek, Kółko Rolnicze, działał na rzecz spółdzielczości mleczarskiej i rozwoju szkolnictwa. Ksiądz wiele swej uwagi poświęcał młodzieży biorąc udział w zebraniach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Założył Akcję Katolicką i Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo, aby otoczyć szczególną troską ubogich i opuszczonych. Popierał budowę dróg, to z inicjatywy księdza połączono szosą Sokolniki z Borkowem i Szamarzewem, jak również planował budowę domu parafialnego.

Aresztowany przez Niemców wraz z 30 mieszkańcami Sokolnik 8.09.1939 r. w odwecie za mord na miejscowej społeczności niemieckiej. Więziony początkowo we Wrześni, a następnie w Forcie VII w Poznaniu . Po przesłuchaniach został zwolniony z aresztu. Przebywał w domu Józefa Żychlińskiego, właściciela majątku w Gorazdowie. Mimo że odradzano mu, powrócił do Sokolnik, do parafian. Został ponownie aresztowany, wywieziony do Wrześni i dalej do Poznania do Fortu VII. 26.04.1940 przewieziony do obozu koncentracyjnego Dachau (numer obozowy 5364). Stamtąd 6.06.1940 r. został przetransportowany do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie niewolniczo pracował w kamieniołomach i gdzie zmarł wskutek choroby i osłabienia organizmu w dniu 4.08.1940 r. około godziny 19.00.

Dzięki staraniom Zofii Żychlińskiej, właścicielki Gorazdowa, prochy sprowadzono do Poznania i pochowano na cmentarzu Bożego Ciała. Po zakończeniu II wojny, 5.11.1946 r. przeniesiono prochy na cmentarz w Sokolnikach, gdzie pochowano prochy księdza w obecności rzeszy wiernych.

Władysław Cichowski - metryka
Władysław Cichowski – metryka
Władysław Cichowski - Orędownik Wrzesiński nr 2 z 1938 r.
Władysław Cichowski – Orędownik Wrzesiński nr 2 z 1938 r.
Władysław Cichowski - cmentarz w Sokolnikach
Władysław Cichowski – cmentarz w Sokolnikach