Andrzejewski Franciszek

Franciszek Andrzejewski (1894 – ?)

Franciszek Andrzejewski urodził się w Kaczanowie 02.10.1894 jako syn Andrzeja i Agnieszki z d. Staszak.

Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Uczestniczył w walkach o Żnin, Szubin, Rynarzewo pod dowództwem por. Rychlewskiego w kompanii żnińskiej.

Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Uchwała Rady Państwa nr: 05.18-0.627 z dnia 1972-05-18.

Uchwałą RP W 8/72 mianowany na podporucznika.