Jeziorkowski Władysław

Urodził się 01.11.1845 w Miłosławiu. Ojciec Walenty,
matka Agnieszka z d. Knop. Ożenił się z Marianną z d. Szyperska.

Kupiec, działacz społeczny. Od 1869 r. związany z Bankiem Ludowym w Miłosławiu – na przestrzeni blisko 50 lat pełnił w nim różne funkcje: kasjera, członka i wiceprezesa rady nadzorczej, członka zarządu, podskarbiego i dyrektora. Kilkakrotnie uczestniczył jako reprezentant Miłosławia w sejmikach spółek zarobkowych, odbywających się w różnych miejscowościach zaboru pruskiego. Znany był ze swej pracy społecznej i patriotycznej postawy. Był współorganizatorem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Polskiego Koła Śpiewackiego.

Zmarł 06.04.1922 w Miłosławiu.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Miłosławiu. Jeziorkowski Władysław siedzi pierwszy od prawej.
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Zarząd i Rada Nadzorcza Banku Ludowego w Miłosławiu. Jeziorkowski Władysław siedzi pierwszy od prawej. (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

opracowano na podstawie: http://sejm-dzielnicowy.ptpn.poznan.pl