Pluciński Czesław

Czesław Pluciński (1900-1988)

Urodził się 3 lipca w m. Nidom (pow. gnieźnieński) jako syn Józefa i Marii Otuszewskiej.

W 1918 został powołany do armii pruskiej, ale przeszedł do oddziałów powstańczych i brał udział w walkach pod Rynarzewem, Szubinem i Chodzieżą.

W kwietniu 1919 został wcielony do 10 pułku strzelców wielkopolskich i w krótkim czasie trafił do Wrześni, gdzie był podoficerem zawodowym 68 pp w stopniu sierżanta.

W 1925 zawarł we Wrześni związek małżeński ze Stanisławą Skowrońską.

W kampanii wrześniowej 1939 był zastępcą dowódcy plutonu 72 kompanii kolarzy. Był przez cały czas w walce i pod koniec września trafił do niewoli niemieckiej w rejonie Modlina. Po ucieczce wrócił do Wrześni, ale został aresztowany i przez trzy miesiące był zakładnikiem, a następnie robotnikiem przymusowym. W 1940 został wysiedlony do Łodzi, a następnie do Rembertowa, gdzie został zaprzysiężony jako żołnierz Armii Krajowej. Znalazł się w zgrupowaniu w Puszczy Kampinoskiej, które 1 sierpnia 1944 przedarło się do Warszawy i brało udział w walkach powstańczych. Do końca wojny ukrywał się.

Po wyzwoleniu wrócił do Wrześni i podjął pracę w Powiatowym Komitecie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a w latach 1951-1966 pracował w Kombinacie PGR Sokołowo.

Odznaczenia:

  • Krzyż Walecznych
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”
  • Medal Zwycięstwa i Wolności
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Zmarł 11 lipca 1988 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński
(dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński (dokument udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński -  cmentarz komunalny we Wrześni
(zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)
Czesław Pluciński – cmentarz komunalny we Wrześni (zdjęcie udostępnił Remigiusz Maćkowiak)

Biogram pochodzi z Wrzesińskiego Słownika Biograficznego, autor: Roman Nowaczyk (Stańczyk)